BUREAU Commissie Omgevingskwaliteit UTRECHT

Ondersteuning commissie

De Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat, het Bureau Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht. Op het Bureau werken de volgende personen:

Ing. Coen van Barneveld Secretaris
Ir. Robert Taapken Uitvoerend secretaris/architect
Roger Alwart Planbeoordelaar/architect
Serpil Aydemir-Ünal Secretariële ondersteuning

Vooroverleg

Voor het geval u van tevoren wilt weten of uw aanvraag omgevingsvergunning op welstandsgronden en stedenbouwkundige gronden goedgekeurd zal worden kunt u via de Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving een omgevingsoverleg indienen. Ook is voor- of tussenoverleg met de medewerkers van Bureau Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht mogelijk, maar alleen op afspraak - gemaakt via telefoon of e-mail. U kunt uw vraag ook stellen via het mailadres informatievergunningenbouwen@utrecht.nl

Bureau Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht

Het Bureau Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 030-286 42 25. Indien alle werknemers afwezig zijn of in gesprek kunt u het antwoordapparaat inspreken.

bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ, UTRECHT
postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
telefoon: 030 - 286 42 25
e-mailadres: welstand@utrecht.nl