Documenten

Op deze pagina zijn recente en meest geraadpleegde documenten geplaatst. Als het door u gezochte document er niet bij staat, kunt u voor aparte toezending hiervan een mail sturen naar: welstand@utrecht.nl.

De vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten van 27 juli 2021 komt te vervallen in verband met de vakantieperiode.

LET OP!: De gemeente Utrecht heeft besloten bijeenkomsten in principe af te gelasten. De bijeenkomsten in het Stadskantoor komen hierdoor te vervallen, maar de vergaderingen worden via Zoom gehouden om de openbaarheid van de werkwijze van de commissie te garanderen. Indien gewenst worden de betrokken architecten uitgenodigd deel te nemen aan de online-vergadering voor een korte toelichting op hun plan. Belanghebbenden of geïnteresseerden kunnen als toehoorder worden toegevoegd aan deze vergadering. Verzoeken daartoe kunnen via de mail gericht worden aan de secretaris van de commissie: m.van.der.wiel@utrecht.nl

Recente documenten:

Agenda

Planlijsten

Notulen

 

Oudere documenten:

Planlijsten 2018

Notulen 2018

Planlijsten 2017

Notulen 2017

Planlijsten 2016

Notulen 2016

Notulen 2015

Routebeschrijving Stadskantoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThematerwegSpaaklaanZijdebalenZijdebalen