Soorten adviezen

Als een aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Woning- of Monumentenwet kunnen verschillende typen adviezen worden verstrekt.

  • Positief advies: Aanvragen die in de commissie zijn behandeld worden voorzien van een gemotiveerd advies, bij aanvragen omgevingsvergunningen op basis van de criteria in de welstandsnota. Bij de kleinere aanvragen wordt in de regel het positieve preadvies niet nader beargumenteerd.
  • Positief advies, mits: Het kan ook zijn dat er in principe goedkeuring aan een aanvraag verleend wordt, maar dat in het ontwerp nog een relatief kleine aanpassing doorgevoerd moet worden. Dit kan betrekking hebben op materialisering, gevelindeling, detaillering etc. De behandelend inspecteur van de afdeling Frontoffice en Vergunningen van de gemeente Utrecht informeert u hierover.
  • Negatief advies: Een negatief advies wordt altijd gemotiveerd op basis van de criteria vermeld in de welstandsnota. Dan weet u op welke gronden de aanvraag is afgewezen. Ook hiervan stelt de bouwinspecteur u op de hoogte. Als burgemeester en wethouders het monumenten- of welstandsadvies hebben overgenomen, en u bent het niet eens met de inhoud van dit advies, kunt u hiertegen bezwaar maken. De afdeling Frontoffice en vergunningen van de gemeente Utrecht kan u informatie verschaffen over de te volgen procedure.
  • Aanhouden: Een laatste mogelijkheid is dat de aanvraag nog wordt aangehouden. Meestal is dit het geval wanneer aanvullende informatie nodig is om de plannen goed te kunnen beoordelen of als geringe planaanpassingen worden afgewacht. De behandelend inspecteur van de afdeling Frontoffice en Vergunningen van de gemeente Utrecht of een medewerker van het Bureau Commissie Welstand en Monumenten Utrecht stelt u hiervan op de hoogte. 

Stadion Galgenwaard.Stadion Galgenwaard.Dudoksingel.Dudoksingel.Educatorium (Uithof).Educatorium (Uithof).Catharijneconvent.Catharijneconvent.