Soorten aanvragen

Naast haar wettelijke taak – adviseren over aanvragen van een omgevingsvergunning – is in de Utrechtse verordening vastgelegd dat de Commissie Welstand en Monumenten het College adviseren over in principe alle wijzigingen die de gebouwde omgeving betreffen. Dit zijn onder andere:

  • Stedenbouwkundige plannen
  • Inrichtingsplannen voor de openbare ruimte
  • Bestemmingsplannen
  • Reclameaanvragen
  • Aanwijzing tot monument of beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Principe aanvragen

Monumenten

Voor meer informatie over monumenten en het verbouwen van monumenten kunt u contact opnemen met deze afdeling: 030 - 286 43 81. Ook kunnen zij u vertellen of een pand wel of geen monumentale status heeft. Informatie over monumenten in Utrecht, inclusief de monumentenlijst, vindt u op de site: www.utrecht.nl\monumenten

Stedenbouw

Iedere bij de gemeente ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan . Indien een aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan, wordt advies aan de vakafdeling Stedenbouw gevraagd. Aanvragen worden pas door de Commissie Welstand en Monumenten beoordeeld als ze of passen binnen het bestemmingsplan of voorzien zijn van een positief advies van de vakafdeling Stedenbouw.

Meer informatie

Indien u een aanvraag in wilt dienen, de stand van zaken van een advies wilt weten of andere informatie wenst over bouwen en verbouwen, kunt u contact opnemen met de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen, telefoon 030 - 286 48 02. 

Links

Digitale aanvraagformulieren
Bestemmingsplannen gemeente Utrecht
Bouwen en verbouwen gemeente Utrecht
Monumenten gemeente Utrecht

Stadion Galgenwaard.Stadion Galgenwaard.Cultuurcampus Vleuterweide.Cultuurcampus Vleuterweide.Nieuwegracht.Nieuwegracht.Hooch Boulandt.Hooch Boulandt.Papendorp.Papendorp.Terwijde.Terwijde.