Commissie Welstand en Monumenten Utrecht

De Commissie Welstand en Monumenten adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt de commissie het uiterlijk, inclusief plaatsing in zijn omgeving, en de zichtbare kwaliteit van het bouwwerk. Dit doet zij op basis van de criteria in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht'. Het Bureau van de Commissie Welstand en Monumenten toetst aan de hand van de criteria en richtlijnen in de welstandsnota de veel voorkomende (kleinere) bouwwerken. Bij een monumentenaanvraag worden de monumentale aspecten bekeken, zowel interieur als exterieur. De Commissie Welstand en Monumenten is onafhankelijk.

De vergadering van de commissie is openbaar, de documenten zijn op deze site in te zien.

LET OP!: De gemeente Utrecht heeft besloten bijeenkomsten in principe af te gelasten. De bijeenkomsten in het Stadskantoor komen hierdoor te vervallen, maar de vergaderingen worden via Zoom gehouden om de openbaarheid van de werkwijze van de commissie te garanderen. Indien gewenst worden de betrokken architecten uitgenodigd deel te nemen aan de online-vergadering voor een korte toelichting op hun plan. Belanghebbenden of geïnteresseerden kunnen als toehoorder worden toegevoegd aan deze vergadering. Verzoeken daartoe kunnen via de mail gericht worden aan de secretaris van de commissie: m.van.der.wiel@utrecht.nl

Bureau Commissie Welstand en Monumenten

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door het Bureau Commissie Welstand en Monumenten:

bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ, UTRECHT
postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
telefoon: 030 - 286 42 25
e-mailadres: welstand@utrecht.nl

Wilt u een aanvraag indienen of de stand van zaken van een advies weten, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 030 of 030-2860000.

Contact

Via welstand@utrecht.nl kunt u uw vraag stellen aan het Bureau Commissie Welstand en Monumenten. U krijgt in principe binnen twee werkdagen een reactie op uw bericht.


MáximaparkTivoliVredenburgNieuwegrachtNieuwegracht