Planlijst Commissie Welstand en Monumenten West

Bekijk Planlijst voor maandag 10 december 2007

Preadviezen

Plannen en aanvragen van een relatief beperkte omvang worden door het Bureau Commissie Welstand en Monumenten Utrecht voorzien van een preadvies. Deze preadviezen worden door middel van de planlijst aan de leden van de Commissie Welstand en Monumenten Utrecht voorgelegd. De leden van de commissie bestuderen de lijst met preadviezen en nemen tijdens de commissievergadering het besluit om de advisering wel of niet over te nemen. De preadvisering van betreffende plannen is verricht op basis van de aan de verschillende beleidsniveaus verbonden criteria zoals vastgesteld in de welstandsnota. Indien van toepassing zijn aanvragen op de welstandscriteria getoetst of conform de aanbevelingen en richtlijnen zoals geformuleerd in de welstandsnota.

Voor deze werkwijze is gekozen omdat de commissievergaderingen (een dagdeel) een keer in de twee weken plaatsvinden. De hoeveelheid aanvragen is dusdanig groot dat niet alle voorstellen voor advies uitgebreid aan de commissie kunnen worden voorgelegd. De agenda voor de commissievergaderingen wordt derhalve gereserveerd voor de grotere, complexere plannen maar ook bijvoorbeeld plannen waarover twijfel bestaat op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten.

Aan de planlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Een positief advies betekent dat het plan alleen wat betreft welstand akkoord is; de definitieve vergunning wordt door de afdeling Frontoffice en Vergunningen verleend!

Links

Bouwen en verbouwen gemeente Utrecht

 

De Eiken.Soestwetering.Soestwetering.