Bureau Commissie Welstand en Monumenten Utrecht

Ondersteuning commissies

De Commissie Welstand en Monumenten Oost en de Commissie Welstand en Monumenten West worden in Utrecht ondersteund door een ambtelijk secretariaat, het Bureau Commissie Welstand en Monumenten. Op het Bureau werken de volgende personen:

drs. Manon van der Wiel Secretaris
Serpil Aydemir-Ünal Secretaresse
ir. Kees Boogert Uitvoerend secretaris
Roger Alwart Planbeoordelaar

Vooroverleg

Voor het geval u van tevoren wilt weten of uw aanvraag omgevingsvergunning op welstandsgronden goedgekeurd zal worden kunt u via de afdeling Frontoffice en Vergunningen een principe-aanvraag indienen. In een enkel geval kan voor- of tussenoverleg met medewerkers van het Bureau plaatsvinden, maar dit gebeurt uitsluitend op afspraak, telefonisch vastgelegd. Medewerkers van het Bureau kunnen slechts richtinggevend advies verstrekken, in de lijn waarin zij verwachten dat de welstandscommissies zullen adviseren.

Bureau Commissie Welstand en Monumenten

Het Bureau Commissie Welstand en Monumenten is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 030-286 42 25. Indien alle werknemers afwezig zijn of in gesprek kunt u het antwoordapparaat inspreken.

bezoekadres:
postadres:
telefoon:
e mailadres:
Stadsplateau 1, 3521 AZ, UTRECHT)
Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
030 - 286 42 25
welstand@utrecht.nl

Links

Formulier Principeaanvraag* architect avb = academie voor bouwkunst

Soestwetering.Soestwetering.Croesestraat.Croesestraat.Papendorp.Papendorp.Terwijde.Terwijde.Vleuterweide.Vleuterweide.